Разни

Как да разкъсате атлетичната лента


Разкъсването на спортна лента може да бъде труден процес. Ако не е направено правилно, лентата може да се разтегне, да се изкриви и да се залепи за себе си, създавайки каша и разхищаване на лента. Правилният процес обаче може да се научи бързо и с малко практика да се извърши с лекота.

Развийте желаната дължина на спортната лента.

Свържете отворения край на лентата с чист, твърд предмет. Закрепването на лентата към бюрото или плота може да ви помогне да поддържате лентата опъната и да предотвратите тя да се натрупва и да се придържа към себе си.

Хванете лентата плътно на мястото на разкъсване. Използвайте палците и показалеците си, с всеки от противоположните страни на лентата. Натиснете двата пръста плътно към лентата и двата поставени плътно един към друг.

Изтласкайте с една ръка, като едновременно дърпате в другата ръка. Избягвайте бавно, умишлено движение, тъй като това ще разтегне и изкриви краищата на лентата и ще увеличи трудността при разделянето й. Вместо това се движете с бързо движение, което ще се раздели с минимално разтягане.