Отзиви

Какво прави пресата на рамото?


Всяка старателна тренировка на рамото включва пресата за рамото, класическо упражнение за силова тренировка, изпълнено с помощта на гири или мряна. От седнало или изправено положение, задръжте тежестта или тежестите с хват, който е разположен на раменете ви. Лактите са свити и по-ниски от китките. Изпънете лактите си, за да натиснете тежестта над главата и се върнете, за да започнете да завършите едно повторение. Раменната преса се счита за сложно упражнение, защото активира многобройни мускули в горната част на тялото.

Преден делтоид

Горната част на рамото е изградена от три части мускул, наречен делтоид. Раменната преса е насочена основно към предната глава или предната част на рамото. Тази глава е отговорна, заедно с гръдните мускули, за натискащи действия, като например бутане на отворена врата, бутане на количка или натискане на противник във футбол или ръгби.

Синергисти

При повечето безплатни упражнения за силова тренировка тялото използва мускули в допълнение към основния мускул, за да подпомогне осъществяването на движението. В случай на пресата на рамото, много от мускулите на горната част на тялото помагат за изпълнението на хода. Страничната или горната глава на делтоидния мускул и ротаторната маншета работят в допълнение към предния делтоид, за да завършат упражнението. Горната част на гърба, по-специално средната и долната част на триъгълния трапецовиден мускул, се активира. Раменната преса включва предната страна на тялото, използвайки серумът отпред, който се намира в горните ребра, и горната глава на големия гръден мускул, наречен пекторалис майор. Дългите мускули на трицепса, triceps brachii, разположени в задната част на горната част на ръката, също са присъщи на изпълнението на раменната преса.

Стабилизатори

При сложните упражнения определени мускули стабилизират ставите, централни за движението. В раменната преса тези стабилизатори включват най-дългата глава на трите мускула на трицепса и бицепса. Горната част на трапеца и малкият мускул, наречен лопата на лифта, разположена отзад и отстрани на шията, също са включени.

Основен ангажимент

Често изпълнявате раменна преса от седнало положение на пейка с тежести с висок гръб. Когато правите движението от изправено положение, получавате по-голямо набиране на коремните си мускули - корема на ректуса, напречния корем и косите. Можете също така да направите преса за рамо, седнала на топка за стабилност, което всъщност добавя нестабилност, принуждавайки тези мускули на ядрото да се ангажират значително.